Khai giảng lớp xóa mù chữ năm học 2021-2022 tại xã Đăk Ngo

 Được sự cho phép của UBND huyện, BCĐ PCGD-XMC huyện, ngày 22/1/2022 BCĐ PCGD-XMC xã Đắk Ngo đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức Khai giảng lớp xóa mù chữ tại bon Philơlate. Sau đây là một số hình ảnh của buồi khai giảng:

Thầy Phạm Quốc Trọng -Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo

Trao dụng cụ học tập cho các học viên

  Vũ Định.

Hình ảnh: Hồng Hoa

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.