Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với bậc Mầm non

Trong ngày 18/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Mầm non; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức được phân công 01 điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị.

Điểm cầu đặt tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức vào ngày 18/8/2021 với tham dự của Đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo; chuyên viên phụ trách bậc học mầm non; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các mầm non trên địa bàn huyện; đại diện các giáo viên đang giảng dạy của các trường. Số đại biểu tham dự Hội nghị không quá 20 người và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Nội dung Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 nhằm: a) Đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; b) Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục mầm non năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo tại địa phương.

Cũng tại Hội nghị, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức đã được Ban tổ chức phân công tham gia 01 tham luận, đó là tham luận “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số” của cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt trường Mầm non Hoa Mai thuộc xã Đắk R’Tih – một xã có tỷ lệ trẻ là con em dân tộc thiểu số cao. Bài tham luận cũng đã nói lên thực tại và những khó khăn trong công tác dạy học tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non tại vùng dân tộc thiểu số nói chung và tại huyện Tuy Đức nói riêng, qua đó, tham luận cũng đã đưa ra một số đề suất trong công tác dạy học tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non tại vùng dân tộc thiểu số.

Sau đây là một vài hình ảnh tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức:

 

(Vũ Định)

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.