Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với bậc tiểu học và THCS

Trong 2 ngày (12, 13/8/2021), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Tiểu họcgiáo dục Trung học; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức được phân công 01 điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị.
Điểm cầu đặt tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức vào ngày 12/8/2021 (buổi sáng bậc học tiểu học, buổi chiều bậc THCS) với tham dự của Đại diện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo; chuyên viên phụ trách bậc học tiểu học, bậc học trung học cơ sở; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện; đại diện các giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 và giáo viên được phân công đảm nhiệm dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Các đại biểu tham dự Hội nghị không quá 20 người/ buổi và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.
Nội dung Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 nhằm: a) Đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; b) Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục Tiểu học và giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo tại địa phương.

Sau đây là một vài hình ảnh tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức:

 

(Buổi sáng ngày 12/8/2021)

 

(Buổi chiều 12/8/2021)

(Vũ Định)

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.