TÀI LIỆU GIỚI THIỆU BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Công văn số 2242/UBND-KGVX, ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai, sử dụng các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phòng giáo dục và Đào tạo giới thiệu “Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” của Bộ Thông tin-Truyền thông.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.