Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của huyện Tuy Đức

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
– Nhằm đánh giá trình độ người học theo mục tiêu giáo dục sau khi học hết chương trình cấp học; đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn huyện;
– Bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu học tập của học sinh trong toàn huyện; Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.
– Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, công tác hướng nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở;
– Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, chính xác;
– Nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Nguyên tắc tuyển sinh, tuổi tuyển sinh
– Hằng năm, tổ chức một lần tuyển sinh vào lớp 6; việc tuyển sinh đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.
– Trường THCS trên địa bàn xã nào thì tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thuộc xã đó nhằm tránh áp lực cho giáo dục xã khác.
– Tuổi của học sinh dự tuyển vào lớp 6 thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
2. Hồ sơ dự tuyển
– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
– Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
3. Tổ chức tuyển sinh
– Phương thức tuyển sinh vào lớp 6 chung cho toàn huyện là xét tuyển.
– Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.
4. Hội đồng tuyển sinh
a. Thành phần:
– Chủ tịch Hội đồng là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng;
– Phó chủ tịch Hội đồng là phó hiệu trưởng;
– Thư ký và một số uỷ viên.
b. Hội đồng tuyển sinh được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng.
5. Thời gian tuyển sinh
Việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 kết thúc trước ngày 12/7/2022.
6. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6
Chỉ tiêu tuyển sinh là 1037 học sinh, trong đó các trường THCS, TH&THCS công lập tuyển sinh 1002 học sinh cụ thể như sau:
– Trường THCS Đắk Buk So: 230 học sinh;
– Trường TH&THCS Nguyễn Du: 85 học sinh;
– Trường THCS Bup Răng: 157 học sinh;
– Trường THCS Quang Trung: 140 học sinh;
– Trường THCS Ngô Quyền: 140 học sinh;
– Trường TH&THCS Trần Phú: 250 học sinh;
…….

Tài bản gốc các văn bản tại đây:

Kế hoạch số 242/KH_PGD&ĐT ngày 15_04_2022  và Quyết định số 650/QĐ_UBND ngày 18_04_2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.