Previous
Next

Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

Ngày 20/7/2023 UBND huyện Tuy Đức – Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023, đồng thời đề ra Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024.

Tham gia Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phượng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Hồ Bá Bằng- UVBTV-PCTHĐND huyện, đồng chí Trần Vĩnh Phú – Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng: GD&ĐT, TC-KH, Nội vụ, Kho bạc nhà nước, và lãnh đạo một số cơ quan ban ngành liên quan, Hiệu trưởng các trường MN, TH, TH&THCS, THCS trên toàn huyện.

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết năm học 2022-2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024, những đề xuất, kiến nghị và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Trần Vĩnh Phú – Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kết luận, chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm sát sao, chia sẻ những khó khăn với ngành giáo dục, đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là những thành tích tiêu biểu, xuất sắc của giáo viên, học sinh tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đề nghị ngành giáo dục huyện nhà tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong những năm học tiếp theo.

     – Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm học vừa qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tình trạng thiếu biên chế giáo viên kéo dài; cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ở nhiều trường, điểm trường còn thiếu; chất lượng giáo dục tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu xã hội; công tác mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi còn nhiều hạn chế, tồn tại…Trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời thực hiện các nội dung trọng tâm sau đây:

     – Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan đề xuất, lồng ghép các nguồn vốn, các Chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo công tác dạy học, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

– Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, đặc biệt là bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng viết, thiết bị dạy học tối thiểu. Báo cáo UBND huyện trước 20/8/2023

     – Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện sắp xếp, kiện toàn cán bộ quản lý, bố trí phân công công tác giáo viên, nhân viên phù hợp trong điều kiện thiếu giáo viên, nhân viên. Rà soát bố trí một số giáo viên, nhân viên làm việc liên trường để đảm bảo công tác dạy học, hành chính. Cử giáo viên bậc THCS đến công tác tại trường TH&THCS Vừ A Dính trong khi chờ tuyển dụng bổ sung số biên chế còn thiếu.

     – Tăng cường huy động người trong diện mù chữ để đẩy mạnh mở các lớp xóa mù ở địa bàn các xã; chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn.

     – Thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng đủ, kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến giáo viên, học sinh. Thường xuyên chỉ đạo, rà soát, đối chiếu với BHXH để tìm giải pháp khắc phục kịp thời, tránh tình trạng nợ đọng BHXH mà không có lý do chính đáng.

     – Phối hợp nắm bắt tư tưởng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tuyệt đối không tham gia các đạo lạ, mê tín dị đoan, thờ cúng, tham gia các tệ nạn xã hội trong và ngoài trường học… không đúng quy định của pháp luật.

     – Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; Kiểm tra các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập và tư thục để nắm bắt về thực trạng quản lý của các địa phương đối với giáo dục mầm non ngoài công lập; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý các nhóm nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập và tư thục, dân lập ở các xã. Đề xuất xử lý các nhóm trẻ (nếu có sai phạm). Tư vấn, hỗ trợ, đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả công tác quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các nhóm trẻ ngoài công lập.

– Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện tập trung ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó, tập trung các nguồn lực để tuyển bổ sung biên chế giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu, xây dựng trường đạt chẩn quốc gia…

Đồng thời, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện mong muốn năm học 2023-2024 ngành giáo dục huyện nhà gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!

Lãng Du

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *